Střední školení B

Střední školení B je jednodenní školení určené pro pracovníky s určitým jednostranným zaměřením v omezeném rozsahu. Může se jednat například o pracovníky lešenářských či telekomunikačních firem, údržbáře, atp. 

Náplň školení je zaměřena především na základní legislativu, osobní ochranné pracovní prostředky s ohledem na nápň práce zaměstnanců a elementární praktické dovednosti. 

Osnova Středního školení B

pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) dle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce a dalších odpovídajících předpisů. 

Úvod školení – 0,5 hodina

 1. Profesní zaměření účastníků školení, cíl školení
 2. Seznámení s osnovou školení, organizace školení

Používané prostředky osobního zabezpečení proti pádu, související normy a jejich představení v praxi, údržba, skladování, periodické prohlídky - 2 hodiny

 1. Úvod – obecné informace, používané zkratky, způsob certifikace, pracovní normy
 2. Zachycovací postroje – EN 361, sedací postroje – EN 813, pracovní polohovací pásy – EN 358
 3. Spojovací prostředky – EN 354, EN 795 třída B
 4. Tlumiče pádu, systém tlumič pádu – lanyard – spojka, EN 355
 5. Pracovní polohování EN 358, EN 353-2
 6. Pohyblivé zachycovače pádu, nastavovač délky a polohovací zařízení – EN 358, EN 353-2, EN 567, EN 795.B, EN 12841 A, B
 7. Blokanty – EN 567
 8. Karabiny a spojky – EN 362
 9. Slaňovací prostředky – EN 341
 10. Kladky – EN 12278
 11. Kotvy, kotvící desky, kotvící pracovní smyce – EN 795
 12. Přilby pro práce ve výškách – EN 397
 13. Nízkoprůtažná lana s opláštěným jádrem – EN 1891, dynamická horolezecká lana – EN 892 – dynamika pádů, pádový faktor, rázová síla, zachycení pádu
 14. Lanové protektory, hranové kladky
 15. Zatahovací zachycovač pádu s navijákem – EN 360
 16. Systémy pro zachycení pádu – EN 363
 17. Prostředky k osvětlení
 18. Pracovní oděv, obuv, rukavice, další pomocný materiál – přepravní vaky, pomocné smyčky, vrhací sáčky, ...

Legislativa – 2 hodiny

 1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 2. Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 3. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 4. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 5. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
 6. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 7. Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
 8. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
 9. Vyhláška č. 79/2013 Sb., vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Základní lanové techniky – 3 hodiny

 1. Používané uzly – osmičkový, vůdcovský, lodní, půllodní, liščí, Prusíkův; jejich použití při zakládání kotvících bodů, navazování na lano
 2. Zakládání kotvících a jistících bodů na stanovišť
 3. Slaňovací techniky a techniky výstupu po laně pomocí lanových svěr a blokantů, pohyb a polohování ve visu na laně
 4. Práce s lanem – balení, ošetřování, údržba

Závěr školení – ověření znalostí – 0,5 hodiny

 1. teoretická část - test 30 otázek

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu karina@alturas.cz nebo na telefonu +420 607 712 834.

kontaktní formulář

* povinné údaje

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace