Ke stažení

Zde najdete dokumenty vytvořené na základě platné legislativy, které by vám měly usnadnit papírování kolem vaší práce. Pro další dotazy mě neváhejte kontaktovat na +420 607 712 834 nebo e-mailu karina@alturas.cz

Evidenční listy, protokoly o kontrole

Uživatelé jsou povinni kontrolovat používané osobní ochranné pracovní prostředky před každým použitím. Kromě kontrol prováděných uživatelem musí být osobní ochranné pracovní prostředky zkontrolovány nejméně jednou za 12 měsíců výrobcem nebo jím autorizovanou osobou. O provedené revizi je nutné vést písemnou evidenci. Více informací o revizích najdete také tady

Žebříky na základě návodu k použití mohou revidovat sami uživatelé, o této revizi je také nutné písemnou evidenci

Protokol o předání a převzetí lešení

Dle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, je předávající povinen o předání a převzetí vyhotovit zápis potvrzující úplné dokončení  a vybavení dočasné stavební kontrukce. 

Kniha úrazů

Na základě §105 Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech a vyhovotovat a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo k úmrtí zaměstnance.

  • Kniha úrazů - kliknutím na odkaz stáhnete soubor ve formátu .pdf; vhodná pro papírové vedení Knihy úrazů 
  • Kniha úrazů - kliknutím na odkaz stáhnete soubor ve formátu .xlsx; vhodná pro elektronické vedení Knihy úrazů

Doklady k pracovněprávním vztahům, smlouva o dílo

  • Pracovní smlouva - kliknutím na odkaz stáhnete soubor ve formátu .doc; vč. poznámek a barevně rozlišeného textu pro doplnění 
  • Dohoda o pracovní činnosti - kliknutím na odkaz stáhnete soubor ve formátu .doc; vč. poznámek a barevně rozlišeného textu pro doplnění
  • Dohoda o provedení práce - kliknutím na odkaz stáhnete soubor ve formátu .doc; vč. poznámek a barevně rozlišeného textu pro doplnění
  • Smlouva o dílo - kliknutím na odkaz stáhnete soubor ve formátu .doc; vč. poznámek a barevně rozlišeného textu pro doplnění
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace